نرخ پرواز بیرجند به مشهد برای تاریخ ۹۶/۵/۱۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۷:۵۰ به مبلغ های ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) و ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز