قیمت بلیط بیرجند به مشهد برای تاریخ ۹۶/۱/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ های ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) و ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز