شهر بیشکک پایتخت کشور قزقیزستان می باشد که نرخ پروازی به سمت این شهر را می توانید از آنیل پرواز بخواهید.

Manas International Airport نام این فرودگاه بین المللی و FRU نام کد آن هست.

توجه

این اطلاع رسانی در تاریخ شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ منتشر شده برای مشاهده قیمت های جدید و رزرو بلیط در تاریخ دلخواه روی لینک زیر کلیک نمایید