نرخ پرواز تبریز به آنتالیا برای تاریخ ۹۶/۵/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۰:۳۰ به مبلغ ۴۱۱۰۰۰ تومان (چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز