قیمت بلیط تبریز به اصفهان برای ۱۴ آذر ماه با پرواز ماهان ۳۵۹ هزار تومان می باشد.