نرخ پرواز تبریز به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۵۰ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز