نرخ پرواز تبریز به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۲/۲ (ویژه مبعث) به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۰۵ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز