نرخ پرواز تبریز به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۵۰ به مبلغ ۲۷۵۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز