نرخ پرواز تبریز به رشت برای تاریخ ۹۶/۹/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۵۰ به مبلغ ۲۵۷۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز