نرخ پرواز تبریز به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۶/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۱۰ به مبلغ ۲۷۵۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز