قیمت بلیط تبریز به اهواز برای تاریخ ۹۶/۳/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۹:۰۵ به مبلغ های ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) و ۳۲۶۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز