نرخ پرواز تبریز به اهواز برای تاریخ ۹۶/۹/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۰:۵۰ به مبلغ ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز