قیمت بلیط تبریز به باکو برای تاریخ ۹۶/۶/۱۴ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۰۴۴۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز