نرخ پرواز تبریز به بندرعباس برایتاریخ ۹۶/۳/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۲۸۹۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز