نرخ پرواز تبریز به تهران برای تاریخ ۹۶/۹/۱۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۵۵ به مبلغ ۱۰۳۰۰۰ تومان (یکصد و سه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری  با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز