قیمت پرواز تبریز به تهران برای تاریخ ۹۶/۲/۲ به شرح زیر میباشد:

  • به صورت چارتری به هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۸۲۰۰۰ تومان (هشتاد و دو هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) ، در ساعت ۰۸:۳۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان(یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت های ۰۶:۰۰ ، ۰۷:۰۰ ، ۰۸:۰۰ ، ۱۰:۰۰ ، ۱۱:۰۰ ، ۱۳:۵۰ ، ۱۴:۲۰ ، ۱۶:۲۰ ، ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

برای خرید بلیط تبریز به تهران به سایت ما مراجعه نمایید.

لذت پرواز با آنیل پرواز