قیمت بلیط تبریز به شیراز برای تاریخ ۹۶/۷/۱۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۲۶۱۰۰۰ تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز