نرخ پرواز تبریز به شیراز برای تاریخ ۹۶/۸/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۹۴۰۰۰ تومان (یکصد و نود و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز