نرخ پرواز تبریز به شیراز در تاریخ ۹۶/۵/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۳۲۰۰۰۰ تومان (سیصد و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز