نرخ بلیط تبریز به شیراز برای تاریخ ۹۶/۳/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۱:۴۰ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز