بلیط هوایی تبریز به عسلویه در تاریخ ۹۷/۸/۲ ساعت ۱۳:۰۰ با پرواز زاگرس به قیمت ۵۹۵۰۰۰ تومان است.