نرخ پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ ۹۷/۳/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی معراج در ساعت ۱۲:۵۰ به مبلغ ۲۳۳۰۰۰ تومان (دویست و سی و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز