نرخ پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۶/۳۰ به صورت زیر می باشد:

 • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ های ۱۹۱۰۰۰ تومان
  (یکصد و نود و یک هزار تومان) و
  ۲۹۲۰۰۰ تومان (دویست و نود و دو هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان
  (دویست و شش هزار تومان) و
  در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.
 • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان
  (دویست و شش هزار تومان) و
  در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

بلیط ارزان و آفری تبریز به مشهد را میتوان هم به صورت آنلاین و هم به صورت تلفنی خریداری کرد.

لذت پرواز با آنیل پرواز