قیمت بلیط تبریز به هامبورگ برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی فشم ایر در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۷۵۶۰۰۰ تومان (هفتصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز