قیمت بلیط تبریز به کرمان برای تاریخ ۹۶/۷/۱۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۵۰ به مبلغ ۴۱۴۰۰۰ تومان (چهارصد و چهارده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز