نرخ پرواز تبریز به کرمان برای تاریخ ۹۶/۹/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۴۵۴۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز