نرخ پرواز تبریز به کیش برای تاریخ ۹۶/۱/۳۱ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۷:۲۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز