بلیط هوایی تبریز رشت برای مهر ماه سیستمی با پرواز ایران ایر در ساعت ۱۸:۱۵ قیمت ۲۵۱۰۰۰ تومان می باشد.