[charter724]

تهران به تفلیس برای ۹۷/۷/۱۳ چارتری با پرواز قشم ایر ساعت ۲۱:۰۰ به قیمت ۸۹۴۰۰۰ تومان است. که این پرواز در فرودگاه بین المللی (Lochini (Novo Alexeyevka) با کد اختصاری TBS به زمین می نشیند.

اطلاع از قیمت بلیط تفلیس در سایت آنیل پرواز