نرخ پرواز تهران به آبادان برای تاریخ ۹۶/۸/۲۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ ۹۸۰۰۰ تومان (نود و هشت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ساها در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۰:۱۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز