نرخ پرواز تهران به آبادان برای تاریخ ۹۶/۲/۲۵ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۵:۵۰ به مبلغ ۸۲۰۰۰ تومان (هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۴۰ به مبلغ ۹۹۰۰۰ تومان (نود و نه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۱۵۷۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و هفت هزار تومان) و ۳۲۷۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز