نرخ پرواز تهران به آبادان برای تاریخ ۹۶/۹/۲۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۳:۴۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۵ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۰۵ به مبلغ ۲۲۴۰۰۰ تومان (دویست و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۶:۵۰ به مبلغ ۲۲۵۰۰۰ تومان (دویست و بیست و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز