نرخ پرواز تهران به آتالیا برای تاریخ ۹۷/۵/۱۱ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۳:۵۰ به مبلغ ۱۴۶۱۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز