نرخ پرواز تهران به آنتالیا برای تاریخ ۹۶/۲/۱۵ به صورت چاتری با هواپیمایی معزاج در ساعت ۰۰:۳۰ به مبلغ ۵۱۰۰۰۰ تومان (پانصد و ده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز