نرخ پرواز تهران به آنکارا برای تاریخ ۹۶/۶/۱۳ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش ایرلاین در سات ۰۴:۵۰ به مبلغ ۶۴۹۰۰۰ تومان (ششصد و چهل و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز