قیمت بلیط تهران به اربیل برای تاریخ ۹۶/۳/۱۷ به صورت سستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ های ۵۴۴۰۰۰ تومان (پانصد و چهل و چهار هزار تومان) و ۱۷۸۲۰۰۰ تومان (یک میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز