نرخ پرواز تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۹/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۳:۴۵ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یمصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به اردبیل در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۱۱۹۰۰۰ تومان (یکصد نوزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز