نرخ پرواز تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۳/۱۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۱:۰۵ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) ، در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) و ۲۶۴۰۰۰ تومان (دویت و شصت و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز