قیمت بلیط تهران به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۹/۱۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۰۵ به مبلغ های ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به عسلویه برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۴۰ به مبلغ های ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) و ۲۶۴۰۰۰ تومان (دویست و شصت و چهاره هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز