قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۲/۱۶ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۰۵ به مبلغ ۷۰۰۰۰ تومان (هفتاد هزار تومان) می باشد.

همچنین در همین تاریخ برای پرواز تهران به اردبیل به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان (نود هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۴۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنل پرواز