قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۶/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۵۵ به مبلغ های ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و ۳۱۵۰۰۰ تومان (سیصد و پانزده هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به اردبلی برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۱۹۹۰۰۰ تومان (یکصد و نود و نه هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۴۰ به مبلغ های ۱۹۹۰۰۰ تومان (یکصد و نود و نه هزار تومان) و ۲۶۴۰۰۰ تومان (دویست و شصت و چها هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز