نرخ بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۳/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۵:۵۵ به مبلغ های ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) و ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز تهران به اردبیل برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۴۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۱۵۲۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و دو هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۴۰ به مبلغ ۲۶۴۰۰۰ تومان (دویست و شصت و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز