قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۸/۲۹ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل پنج هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۵۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز