قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۲/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۰۵ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز تهران به اردبیل برای همین تاریخ با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) می باشد.

پرواز چارتری تهران به اردبیل

لذت پرواز با آنیل پرواز