قیمت بلیط تهران به ارمنستان برای تاریخ ۹۶/۱/۳۱ (ویژه مبعث) به صورت زیر می باشد:

  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ های
  • ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) و ۱۰۴۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهل و هفت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ های
  • ۴۶۶۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و شش هزار تومان) و ۹۱۶۰۰۰ تومان (نهصد و شانزده هزار تومان) می باشد.
  • تازه‌ترین قیمت‌ها در کانال تلگرام

لذت پرواز با آنیل پرواز