بلیط تهران به ازمیر برای ۱۲ دی

بلیط هواپیما » بلیط تهران به ازمیر برای ۱۲ دی
به كجا پـــــرواز می كنید
×
تغییر جستجو ↵

نرخ پرواز تهران به ازمیر برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۲

به صورت چارتری با هواپیمایی اطلس جت در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۹۰۱۰۰۰ تومان (نهصد و یک هزارا تومان) می باشد.

پرواز های روزانه و آفری ازمیر را می‌توانید در کانال شبکته اجتماعی ما مشاهده نمایید.

لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به ازمیر برای ۱۲ دی

نرخ پرواز تهران به ازمیر برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۲

به صورت چارتری با هواپیمایی اطلس جت در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۹۰۱۰۰۰ تومان (نهصد و یک هزارا تومان) می باشد.

پرواز های روزانه و آفری ازمیر را می‌توانید در کانال شبکته اجتماعی ما مشاهده نمایید.

لذت پرواز با آنیل پرواز