نرخ پرواز تهران به ازمیر برای تاریخ ۹۶/۱۰/۱۲

به صورت چارتری با هواپیمایی اطلس جت در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۹۰۱۰۰۰ تومان (نهصد و یک هزارا تومان) می باشد.

پرواز های روزانه و آفری ازمیر را می‌توانید در کانال شبکته اجتماعی ما مشاهده نمایید.

لذت پرواز با آنیل پرواز