نرخ پرواز تهران به ازمیر برای تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹

به صورت چارتری با هواپیمایی پگاسوس در ساعت ۰۳:۵۰

به مبلغ ۲۴۱۱۰۰۰ تومان (دو میلیون و چهارصد و یازده هزار تومان) می باشد.

بلیط ارزان ازمیر را از آنیل پرواز بخواهید.

لذت پرواز با آنیل پرواز