نرخ پرواز تهران به استانبول برای تاریخ ۹۷/۵/۱۴ به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۹۹۶۰۰۰ تومان (نهصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

آشنایی با نرخ بلیط پرواز تهران به استانبول 

لذت پرواز با آنیل پرواز