قیمت بلیط تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۹/۱۷ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • چاتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۱:۴۵ به مبلغ ۲۱۹۰۰۰ تومان (دویست و نوزده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۵۰ به مبلغ ۵۹۹۰۰۰ تومان (پانصد و نود و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز