نرخ پرواز تهران به استانبول برای تاریخ ۹۷/۳/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۳:۵۹ به مبلغ ۵۶۱۰۰۰ تومان (پانصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز